قدمت سیلک کاشان در ایران به 10 هزار سال پیش بازمی گردد. 

 

والت دیسنی از موش می ترسید. 

 

در سال 1996 ، 315 مورد اشتباه در دیکشنری معروف وبستر وجود داشت. 

 

آیا می دانید شکلات بر عصب و قلب سگ تاثیر بدی دارد ، با کمی شکلات می تواین یک سگ را کشت. 

 

آیا میدانید که یک قطره الکل ، عقرب را دیوانه می کند و سبب می شود خودش را نیش بزند و بکشد.  

آیا میدانید کتاب رکوردهای گینس ، رکورددار دزیده شدن از کتابخانه های عمومی است. 

 

آیا میدانید که مایع موجود در نارگیل نارس را می توان به جای پلاسمای خون استفاده کرد. 

 

آیا میدانید درخت بلوط تا قبل از پنجاه سالگی میوه نمی دهد. 

 

 آیا می دانید بنای برج دوقولوی تجارت جهانی نیویورک به دست 2 ایرانی بنا شد.